Kandidaatintyö

Maisema-arkkitehtuurin kandidaatintutkielmani on nyt Aallon arkistossa luettavana. ”Oodi vedelle – Keravan keskusaltaan tarina” kertoo altaan ja siihen sijoitettujen Antti Maasalon taideteosten syntymiseen vaikuttaneista ideoista ja kaupunkisuunittelun vaiheista, kokonaisteoksen suunnittelun ja rakentamisen prosessista ja kunnossapidossa kohdatuista haasteista.