Kaupunkisuunnittelu: Metsäinen ja puistoinen Mattliden

Espoon Matinkylässä, Länsiväylän ja Gräsanlaaksontien kulmauksessa, on maaseutu-Espoon muistona vielä kaavoittamaton tontti. Se on ruotsinkielisten koulujen aluetta, ja nyt siihen kaavaillaan ruotsinkielisen kulttuurin keskittymää: Syksyn 2018 ”Kaupunki ja liike” -kurssilla saimme haastavan tehtävän: Tontille pitäisi saada viihtyisän kaupunkitilan lisäksi kulttuuritalo, ruotsinkielisen työväenopiston tiloja, musiikkiopiston tiloja ja lukiolle lisätiloja sekä käsipallon harjoitushalli, asuntoja senioireille ja muille, kamarimusiikisali ja blackbox.

Asemapiirros

Teimme suunnitelman neljän hengen ryhmässä, johon kuuluivat minun lisäkseni Kathleen Dieme, Emma Komi ja Kai Hakala. Kaiken ideoinnin teimme yhdessä. Tähän kuvitukseksi olen ottanut niitä kuvia, jotka ovat omaa käsialaani. Oheisesta linkistä voi katsoa koko suunnitelman pdf-muodossa.

Katso koko suunnitelma –>>

Tontti on liikenteellisesti erittäin vaikea. Vaikka rakennusmaata on melko paljon, vilkkaat väylät saartavat aluetta, ja kulkemisen järjestäminen on haasteellista. Melu ja pienhiukkaspäästöt asettavat nekin rajoituksia viihtyisän ja terveellisen alueen rakentamiselle. Lisäksi Länsiväylälle on suunniteltu Kehä II:lle kaartavia uusia ramppeja, jotka nekin valtaavat taas lisää tilaa alueelta.

Pyöräliikenne ja pyöräparkit
Autoliikenne ja autoparkit
Viheryhteydet, julkisen liikenteen reitit ja kävelyreitit

Otimme konseptimme yhdeksi lähtökohdaksi tontin harvinaisen hienon puuston: Siellä kasvaa isoja mäntyjä, Matinkylän kartanon puoleisessa päässä on vanha kivimuuri ja jalopuita ja edellisen rakennuskauden aikaan 1970–80-luvuilla on istutettu hevoskastanjoita, jotka ovat kasvaneet jo suuriksi. Avokalliot ovat olennainen osa miljöötä, jonka halusimme suunitelmassamme myös säilyttää. Suunnitelman työnimenä oli ”Metsäinen-Puistoinen-Kastanjainen.”

Kulttuuritalo, pihasuunnitelma

Mäntyvaltaisen rinteen asuntorakentamisessa päätimme valita puustoa säästävän rakennustavan, esikuvana vanha Tapiola. Kulttuurikeskuksen sijoitimme rinteeseen niin, että sen molemmilla puolilla on aukio ja korkeustasoilta toiselle siirrytään sekä rakennuksen sisällä että portaikossa joka kulkee talon osien välissä. Senioritalolla on oma suojaisa terassi aurinkoon ylimmällä tasolla. Suuren parkkiluolan päätimme rakentaa uusien moottoritien ramppien alle: Siellähän on muuten paljon käyttämätöntä tilaa! Gräsanlaaksontien yli rakensimme kevyen liikenteen sillan.

Leikkaus kulttuurikeskuksesta länteen päin. Oikealla näkyy kannen alle sijoitettu kulttuurikeskuksen huoltoliikenne, vasemmalla senioritalon puutarhaterassi, joka kätkee myös metron varauloskäynnin.

Katso koko suunnitelma –>>