Vuorovaikutus ja päätökseteko – tapaus Malmin lentokenttä

Arkkitehtuurin laitoksen järjestämän yhdyskuntasuunnittelun sivuaineen Vuorovaikutus ja päätöksenteko -kurssilla tutkittiin ryhmissä niitä prosesseja, millä Helsingin uutta yleiskaavaa käsiteltiin.

Olin ryhmässä, joka tarkasteli Malmin lentokentän tapausta. Kirjoitimme ryhmätöidemme pohjalta yhteisen raportin ja sen lisäksi jokainen kirjoitti henkilökohtaisen esseen kurssin teemoista.

Henkilökohtainen esseeni:

Ryhmätyörportti:  (Nimet peitetty, koska kyseessä on opiskeluihin liittyvä harjoitustyö, ei virallinen raportti. Ryhmässä oli arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin ja maantieteen opiskelijoita.)